สมัครงานกับเรา

PM (Project Manager)    1  ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ
   » บริหารจัดการโครงการ โดพเฉพาะที่เป็น Web application ที่ใช้แบบ Public
   » มีความรู้ทางด้านบริหารจัดการโครงการด้าน Mobile 
   » มีประสบการณ์ทางด้านบริหารจัดการโครงการ แบบ Vendor Management   
คุณสมบัติ
   » ชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้น
   » วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
   » มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป
   » รักการเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
   » สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   » สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


Digital Marketing    2  ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ
   » กำหนดกลยุทธและวัตถุประสงค์ ในการทำสื่อ Online (corporate web site, Online Social Media
   » พัฒนาและจัดการเกี่ยวกับ digital marketing campaigns
   » บริหารจัดการบัญชีโฆษณาบน Google, Facebook และ สื่อโฆษณาออนไลน์อื่นๆ
   » คิดแคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณาที่เหมาะสมกับธุรกิจ
   » วิเคราะห์สถิติ และติดตามผลการดำเนินงาน
   » ดูแลงบในการทำโฆษณาให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่วางไว้
คุณสมบัติ
   » Bachelor’s in Marketing, Communication, Business, Computer Science and/ or Interactive Digital Media
   » มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ด้าน Digital Marketing, Search Engine และ Social Media (Digital Marketing or Agency)
   » มีประสบการณ์ ด้าน SEO, SEM, Google AdWords, Google Analytics, Facebook Ads
   » มีความสนใจในงานการตลาด คิดแคมเปญการตลาด เขียนคำโฆษณา
   » มีความคิดสร้างสรรค์


รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ:
   » รายได้ประจำ
   » ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานภายนอก
   » ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าทันตกรรม
   » เครื่องแบบพนักงาน
   » การประกันชีวิตกลุ่ม
   » กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   » เงินรางวัล ( โบนัสประจำปี )
   » เงินช่วยเหลือด้านอื่น ๆ


เกี่ยวกับบริษัท

 

บริษัท แกรนด์ แพลนเน็ท จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอที มาเป็นระยะเวลานานนับ 10 กว่าปี อันประกอบด้วย การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ท และ ระบบรักษาความปลอดภัย

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resouce Department
 
ที่อยู่ : 1991/44 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 
โทรศัพท์ : 0-2348-4535-6
 
โทรสาร : 0-2348-4537
 
อีเมล : admin@grandplanet.co.th
 
โฮมเพจ : http://www.grandplanet.co.th/

ปรึกษาปัญหาฟรี

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้ในหลายองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณ ในส่วนของบุคลากรเราสามารถช่วยท่านได้เพราะบริษัท แกรนด์ แพลนเน็ท จำกัด มีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ

เชิญปรึกษา ฟรี!!

พันธมิตรของเรา