เกี่ยวกับเรา

บริษัท แกรนด์ แพลนเน็ท จำกัด

ที่อยู่: 1991/44 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
เว็บไซต์: http://www.grandplanet.co.th
โทร: 02-0037784
แฟกซ์: 02-7778858
อีเมล์: admin@grandplanet.co.th

บริษัท แกรนด์ แพลนเน็ท จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ดำเนินธุรกิจ ให้บริการด้านไอที มาเป็นระยะเวลานานนับ 10 ปี อันประกอบด้วย การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ท และ ระบบรักษาความปลอดภัย
มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ
“บริษัทฯ จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบริการด้านไอทีในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)”
พันธกิจ
บริษัทจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยนวัตกรรมทางการตลาดในเชิงรุก บริษัทจะเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้องค์ความรู้ ขับเคลื่อนธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
เป้าหมาย
  • มีการวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่ชัดเจน บริษัท แกรนด์ แพลนเน็ท จำกัด
  • มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่ใช้อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีต่างๆ
  • เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
  • เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการแก่ลูกค้า
  • ในการบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปรึกษาปัญหาฟรี

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้ในหลายองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณ ในส่วนของบุคลากรเราสามารถช่วยท่านได้เพราะบริษัท แกรนด์ แพลนเน็ท จำกัด มีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ

เชิญปรึกษา ฟรี!!

พันธมิตรของเรา